Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Wien-Hotels & Info

Phone: 01-24 555

Fax: 01-24 555-666

E-mail: info@wien.info

Website:

Website:

Business Hours

Montag - Freitag 9-17 Uhr
Topics
Tourist information