Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Pflege zuhause, 13.Bezirk - Caritas der Erzdiözese Wien

1130 Wien, Am Platz 1A

Phone: 01-876 66 53

Fax: 01-879 17 37

E-mail: sst.mariahietzing@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15.30 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege und medizinische Hauskrankenpflege
Topics
Domestic support
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies