Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Dr. Susanne Herbek

Phone: 05 05 379-20 179

E-mail: post@senior-in-wien.at

Website:

Topics
Senior citizens' advocate