Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

VertretungsNetz - Erwachsenenvertretung, 10., 12., 23.Bezirk

Phone: 01-813 59 86

Fax: 01-813 59 86-99

E-mail: wien1.ev@vertretungsnetz.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-12 Uhr
Topics
Special guardianship