Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Stadtpolizeikommando Simmering - Polizeiinspektion, 11.Bezirk

1110 Wien, Enkplatz 3

Phone: 01-313 10-69 201

E-mail: spk-w-11-kommando@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police