Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Sanatorium Liebhartstal, Formanek GmbH

Phone: 01-488 07

Fax: 01-488 07-32

E-mail: office@sanlieb.at

Website:

Description

Kurzzeit- und Langzeitpflege
Topics
Hospitals confessional and private
Residential and nursing homes private without subsidies