Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Haus Hohe Warte - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

1190 Wien, Hohe Warte 8

Phone: 01-313 99-1240

E-mail: haus.hohe.warte@kwp.at

Website:

Topics
Residences for older persons
Residential and nursing homes public