Integration und Interkulturarbeit - Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Téléphone: 01-334 47 39

E-mail: interkulturarbeit@volkshilfe-wien.at

Site web:

Administration centrale
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Description

Flüchtlingsbetreuung, Beratungsstelle Grundversorgung & Integrationsprojekte
Topics
Logement pour réfugiés
Réfugiés