Verein Klinefelter*Inter – Selbsthilfegruppe

Téléphone portable: 0650 / 653 38 39

E-mail: info@klinefelter-inter.at

Kontaktperson: Wolfgang Rögner

Regelmäßige Gruppentreffen, Information und Beratung

Heures d'ouverture

täglich 16-22 Uhr