Streetwork Liesing, Verein Rettet das Kind

Téléphone portable: 0650/698 63 04 (Diensthandy)

Téléphone portable: 0650 / 720 35 64 (Einrichtungsleitung)

E-mail: streetwork.liesing@rdk-wien.at

Topics
Travail social de rue avec les jeunes