Baecker & Partner GmbH, Notruftelefon, für ganz Österreich

Téléphone: 01-798 50 20-19

Fax: 01-798 50 20-23

E-mail: r.doeller@bewachung-baecker.at

Site web:

Heures d'ouverture

0-24 Uhr

Description

Notruftelefon, Schlüsselsafe, Schlüsseldepot, Falldedektor
Begleitung zu Amtswegen und Banken

Topics
Coffre à clé
Téléassistance