sociální informace Vídeň


O obsah internetové servisní služby www.sozialinfo.wien.at se starají spolupracovnice a spolupracovníci Sociálního volání Vídeň (SozialRuf Wien) a představuje rozsáhlý informační systém ve všech sociálně relevantních otázkách. Umožňuje pohodlné vyhledávání podle hesel, institucí nebo tematických oblastí ze sociální sféry pro celou Vídeň nebo jednotlivé okresy. Občané a osoby ze sociálních oblastí práce tak bez bariér získávají kontaktní údaje na sociální instituce, iniciativy a projekty s přímými odkazy na jejich webové stránky.

Velký důraz je kladen na důslednou údržbu dat a uživatelský komfort. Snažíme se mít stále aktuální údaje - pomožte nám prosím v těchto snahách a co nejrychleji nás na sozialinfo@fsw.at informujte o změnách, o kterých jste se sám/sama dozvěděl/a.

Sociální volání Vídeň 533 77 77


Sociální volání Vídeň je telefonická služba, poskytující informace a poradenství na následující témata: domácí péče, partnerství a rodina, výživné a bydlení, život se zdravotním postižením, pečuji a je o mne pečováno.

Spolupracovníci a spolupracovnice jsou kontaktními osobami v sociálních otázkách a denně od 8 do 20 hodin poskytují kompetentní informace nebo uvádějí odborně optimální kontaktní místo ve Vídni.