Polizeiamtsarzt/Polizeiamtsärztin

telefon: 01-313 10 0

telefon: 133 (Polizeinotruf)

pracovní doby

0-24 Uhr
Topics
policie
úřední lékař / lékařka