Speciálnější informace
Pomůcky pro osoby s tělesným postižením
tělesné postižení - svépomoc
viz také
dopravní služby pro postižené
kombinované postižení
organizace zdravotně postižených osob
poradenství zdravotně postižených
průkaz zdravotně postiženého
sleva na jízdné
sluchové postižení
zrakové postižení