viz také
centra sociální pomoci
finanční podpora pro zdravotně postižené osoby
finanční pomoc v nouzi
příspěvek na nájemné
sociální poradenství
zajištění bytu
základní finanční zajištění