Sozial Medizinischer Dienst Österreich, Verein

1230 Wien, Steinergasse 36A

telefon: 01-310 50 50

fax: 01-319 98 51

e-mail: office@smd.at

webová stránka :

pracovní doby

0-24 Uhr

popis

Mobile Betreuung
Topics
domácí tísňové volání
první pomoc