Medizinisches Selbsthilfezentrum Wien „Martha Frühwirt“

telefon: 01-330 22 15-0

mobil: 0699 / 173 964 88

fax: 01-330 22 15-1

e-mail: office@medshz.org

webová stránka :

popis

Vorsitzende: Maria Nimführ
Topics
svépomocné skupiny různého zaměření