Existenzminimum bei Pfändungen, Richtsätze 2022

webová stránka :

webová stránka :

Topics
exekuce
orientační sazby sociálního blahobytu