obecnější informace
terénní sociální práce
viz také
terénní práce s drogově závislými