Speciálnější informace
pomůcky pro osoby s intelektuálními poruchami
viz také
bydlení pro postižené osoby
centra zvláštní pedagogiky/zvláštní školy
Downův syndrom
chráněné dílny pro zdravotně postižené
kombinované postižení
podpora vývoje
poradenství zdravotně postižených
profesní integrace zdravotně postižených osob
průkaz zdravotně postiženého
psychické choroby
tělesné postižení