Speciálnější informace
centra sociální pomoci
viz také
finanční pomoc v nouzi
minimální důchod
podpora v nezaměstnanosti