viz také
advokát pro pacienty
okresní soudy
předcházející plná moc
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení