Landespolizeikommando Wien

1010 Wien, Schottenring 7-9

telefon: 01-313 10-0

telefon: 133 (Notruf)

fax: 01-313 10-72119

e-mail: LPD-W@polizei.gv.at

webová stránka :

pracovní doby

0-24 Uhr
Topics
horká linka
policie
tísňová volání