Gewaltschutzgesetz

webová stránka :

webová stránka :

Topics
násilí
násilí vůči dětem
násilí vůči starým lidem
násilí vůči ženám
sociální právo