SozialinfoWien

Internetový servis vídeňské sociální služby SozialRuf s důležitými sociálními informacemi pro Vídeň.

Vícejazyčný vyhledávací registr

Vyhledávací registr je rozčleněn podle témat. Můžete si vybrat ze 16 jazykových verzí. Zvolte téma z abecedně řazené nabídky.

Tištěné a přesto aktuální

Máme pro Vás informační listy k nejčastěji dotazovaným tématům. Stránky jsou již připraveny k tisku a jsou tak k dispozici i osobám bez přístupu k internetu.

Regionální a mezinárodní

Můžete vyhledávat nabídky v jednotlivých okresech nebo v celé Vídni. Díky propojení s Evropskou sociální databází můžete hledat i mimovídeňská témata. K tomu Vám poslouží výběr regionu.

Tento informační systém je výsledkem unijního projektu EUSODA - Evropská sociální databáze.