viz také
advokát pro pacienty
dětský ombudsman
horká linka
pečovatelské právní zastoupení
právní zastoupení seniorů
rovné zacházení