Speciálnější informace
sociální fobie
strach svépomoc
viz také
psychosomatické potíže
psychoterapie