Speciálnější informace
srdeční choroby svépomoc
viz také
chronická onemocnění
transplantace orgánů