obecnější informace
násilí
Speciálnější informace
sexuální násilí svépomoc
Sexuální obtěžování na pracovišti
viz také
násilí
násilí vůči dětem
násilí vůči ženám
obchod se ženami
pohlavní choroby
prostituce
zmrzačení genitálií