obecnější informace
profesní integrace
viz také
pracovní projekty
profesní orientace
učňovské vzdělání
zprostředkování práce