Speciálnější informace
denní zařízení pro psychicky nemocné
integrace psychicky nemocných do povolání
viz také
práce pro zdravotně postižené
psychické choroby