Speciálnější informace
oběti války
oběti zločinu
viz také
kompenzace pachatel - oběť
násilí
přírodní katastrofy