obecnější informace
sluchové postižení
viz také
hluchota
postižení sluchu svépomoc