obecnější informace
násilí
Speciálnější informace
mobbing svépomoc
viz také
mediace
pracovní právo
pracovní soudy
rovné zacházení
Sexuální obtěžování na pracovišti
stalking