obecnější informace
Pomůcky pro osoby s tělesným postižením
viz také
dopravní služby pro postižené
dovolená pro osoby zdravotně postižené
mobilita pro postižené
poradenství zdravotně postižených