obecnější informace
pečovatelská dovolená
viz také
hospic a paliativní péče
péče o umírající
pečovatelská dovolená
pečovatelské služby bez veřejné podpory
pečovatelské služby s veřejnou podporou
pečující rodinní příslušníci