viz také
sociální výzkum
vzdělávání žen
zdraví žen
ženské organizace a sítě center pro ženy