viz také
domovy a pečovatelské ústavy bez veřejné podpory
domovy a pečovatelské ústavy soukromé s veřejnou podporou
krátkodobá pečovatelská místa
pečovatelské právní zastoupení
pečovatelský dozor
přijetí do pečovatelského domova
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení