Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern

Wohn- und Pflegeplätze in den Bundesländern werden unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls gefördert.
Bitte im Beratungszentrum Pflege und Betreuung anfragen.
viz také
domovy a pečovatelské ústavy bez veřejné podpory
domovy a pečovatelské ústavy soukromé s veřejnou podporou
krátkodobá pečovatelská místa
pečovatelské právní zastoupení
pečovatelský dozor
přijetí do pečovatelského domova
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení