Speciálnější informace
bydlení pro nemocné s demencí
svépomoc při demenci
trénink paměti
viz také
domácí pomoc pro psychicky nemocné osoby
gerontopsychiatrie
pečující rodinní příslušníci