Speciálnější informace
bydlení pro seniory
domovy a pečovatelské ústavy
pečovatelský dozor
společné byty pro staré osoby
viz také
bydlení pro nemocné s demencí
bydlení pro postižené osoby