obecnější informace
bezdomovectví
Speciálnější informace
domy se sociální péčí pro osoby bez domova
nouzové ubytování osob bez obydlí
přechodné domy pro osoby bez přístřeší
viz také
bydlení pro matky s dětmi
denní centra pro osoby bez bydliště
lékařská péče pro osoby bez bydliště