Speciálnější informace
Downův syndrom - svépomoc
viz také
poradenství zdravotně postižených