obecnější informace
terénní sociální práce
viz také
nouzové ubytování osob bez obydlí
terénní sociální práce s mládeží
závislost na drogách