obecnější informace
terénní sociální práce
viz také
bezdomovectví
přechodné domy pro osoby bez přístřeší