Speciálnější informace
učňovské vzdělání
uznání profesní kvalifikace
viz také
pečovatelské profese
profesní integrace zdravotně postižených osob
profesní orientace
sociální profese
školní servis
vzdělávání dospělých