viz také
hluchoslepost
nedoslýchavost
postižení sluchu svépomoc