obecnější informace
pomoc obětem
viz také
holocaust
kompenzace pachatel - oběť
násilí
oběti války