Speciálnější informace
minimální pracovní úvazek
příležitostná práce
samostatná výdělečná činnost
svobodný pracovní poměr
viz také
mobbing
neplacená sociální práce
odbory
pracovní právo
šek na služby