Speciálnější informace
rehabilitace pro staré občany
viz také
ergoterapie
fyzioterapie
logopedie
mozkový infarkt
nemoc z povolání
pracovní úraz
profesní integrace